Examples of Tagalog Sentences (Nature)

The Tagalog word for ‘nature’ is kalikasan.

likas na kayamanan
natural resources

Malawak ang disyerto.
The desert is vast.

Marami kaming nakitang hayop sa gubat.
We saw many animals in the forest.

Gusto kong lumangoy sa dagat.
I want to swim in the ocean.

Nakahuli kami ng isda sa ilog.
We were able to catch some fish in the river.

Pumasok siya sa kuweba.
He/She entered the cave.

Sumabog ang bulkan.
The volcano exploded.

Puti ang ulap.
The cloud is white.

Maganda ang tanawin.
The scenery is beautiful.

Maraming matatagpuang kuweba sa Pilipinas.
There are many caves to be found in the Philippines.