National Symbols of the Philippines

Pambansang Awit: Lupang Hinirang (the entire song is translated into English as “Land of the Morning“). National Anthem: Lupang Hinirang

Pambansang Ibon: Agila ng Pilipinas (Pithecophaga jeffery)
National Bird: Philippine Eagle (Pithecophaga jeffery)

Kalabaw / Carabao
Kalabaw / Carabao

Pambansang Hayop: Kalabaw (Bubalus bubalis)
National Animal: Carabao (Bubalus bubalis)


Pambansang Isda: Bangus (Chanos chanos)
National Fish: Milkfish (Chanos chanos)

Pambansang Pagkain: Litson (buong baboy na inihaw)
National Dish: Lechon (roasted pig)

Pambansang Tirahan: Bahay Kubo
National House: Nipa Hut

Pambansang Sayaw: tinikling
National Dance: tinikling

Pambansang Kasuotan Para sa Mga Lalaki: Barong Tagalog
National Costume for Men: Barong Tagalog (untucked shirt of flimsy fabric showing Chinese, Indo-Malayan tropical and Hindu influences)

Pambansang Kasuotan Para sa Mga Babae: Baro’t Saya
National Costume for Women: Baro’t Saya (collarless blouse and skirt)

Pambansang Laro: Arnis
National Sport/Game: Arnis (stick fighting)

Pambansang Bayani: Dr. Jose Rizal
National Hero: Dr. Jose Rizal

Sampaguita flower

Pambansang Bulaklak: Sampaguita (Jasminum sambac)
National Flower: Sampaguita (Jasminum sambac)

Pambansang Puno: Narra (Pterocarpus indicus)
National Tree: Narra (Pterocarpus indicus)

Pambansang Prutas: Mangga (Mangifera indica)
National Fruit: Mango (Mangifera indica)

Pambansang Dahon: Anahaw (Livistona rotundifolia)
National Leaf: Anahaw (Livistona rotundifolia)


Anahaw Leaf
Anahaw Leaf… Pambansang Dahon ng Pilipinas.