‘Happy Birthday’ as ‘Hapi Bertdey’

Though the recording embedded here is a bit staid, this is usually a very funny and RAUCOUS “Happy Birthday” song that Filipinos sing… Being informal, this song has many lyric variations.

Continue reading “‘Happy Birthday’ as ‘Hapi Bertdey’”

Maligayang Bati

As with many songs, this has many lyrics variations!

Maligayang bati, Maligayang araw
Maligayang bati sa iyong pagsilang

Sumaiyo nawa ang ligayang tunay
Kahimanawari’y humaba ang buhay.

Continue reading “Maligayang Bati”