Bahay Kubo (Folk Song)

You didn’t have a Filipino childhood if you can’t sing the Bahay Kubo song! ^_^

Continue reading “Bahay Kubo (Folk Song)”

Tong, Tong, Tong, Tong Pakitong-Kitong

This is a very fun-sounding children’s song from the Philippines.

Continue reading “Tong, Tong, Tong, Tong Pakitong-Kitong”

Saranggola ni Pepe (Kite Song!)

Saranggola ni Pepe (translation: Jose’s Kite) is a popular Tagalog folk song in the Philippines. The Filipina singer heard here is Celeste Legazpi.


Continue reading “Saranggola ni Pepe (Kite Song!)”

Mag-Exercise Tayo Tuwing Umaga

“Let’s Exercise Every Morning!” by Yoyoy Villame is a great song to get children moving in the morning!

Continue reading “Mag-Exercise Tayo Tuwing Umaga”

The Lord’s Prayer in Tagalog

The Lord’s Prayer is often sung in Tagalog during Catholic Mass in the Philippines. It is known as Our Father (Ama Namin). Here is one old version familiar to a certain generation.

┬áThe Lord’s Prayer in Tagalog translation

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo ang aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.

Click here for The Lord’s Prayer in English!

Abakada Song by Florante

The folk singer Florante made famous an Abakada song that has served as a useful mnemonic for Filipino children and students learning the Tagalog alphabet. Here are the lyrics and a recording.

A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La, Ma-Na-Nga-O-Pa, Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
Continue reading “Abakada Song by Florante”

Sa Ugoy ng Duyan (Filipino Song)

The song Ugoy ng Duyan, literally translated as “swaying of the hammock,” was composed by Lucio San Pedro and the lyrics were by Levi Celerio, both National Artists.

Continue reading “Sa Ugoy ng Duyan (Filipino Song)”

Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya

There are quite a few variations to the lyrics of this song.

Ako’y nagtanim ng kapirasong luya,
I planted a piece of ginger.

Tumubo ay saging, namunga ng mangga.
It grew as a banana, fruited a mango.

Nang aking pitasin, hinog na papaya.

When I picked it, a ripe papaya.

Bumagsak sa lupa, magandang dalaga.
Fell on the ground, a beautiful lass.

Continue reading “Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya”