MUNA

panguna sa isang bagay bago ang iba pa; samantala; antimano

muna
first (beforehand)

Matulog ka muna.
Sleep first.

muna 
for now

Kalimutan mo muna. 
Forget (it) for now.

Kumain ka muna.
Eat first.

Maghintay ka lang muna.
Just wait first.

Maghugas ka muna ng kamay.
Wash your hands first.

Magpahinga ka muna bago magsimula ulit.
Rest first before starting again.

Bayan muna bago ang sarili.
Country first before oneself.


In chat coversations, muna can be a shortened version of mo na. This is non-standard usage.

Tawagan muna ko.
Call me already.