Miscellaneous Phrases

This page is for colloquial Filipino phrases that are asked on this website but cannot be neatly included in the online dictionary.

diba (Hindi ba?)
Ain’t that right?

kana (…ka na?)
Ilang taon ka na?
How old are you now?

Kana (see Kano)
American chick

Wala akong ma say (Taglish)
There’s nothing I can say.

Ikaw ay mayroong… ?
You have… ?

Ambilis. (Ang bilis.)
So fast.

Korek ka jan. (Correct ka diyan.)
You’re right about that.

muztah na ikaw pare (Kamusta na ikaw, pare?)
=> Kamusta ka na, Pare?
How’ve you been, Dude?

musta kana (Kamusta ka na?)
How are you now? How’ve you been?

sayo (sa iyo)
to you

Etong sayo. (Heto ang sa iyo.)
This is for you. (crude and impolite expression)

Ewan ko sayo. (Aywan ko sa iyo.)
I don’t know with you. (Up to you.)

Sayo ba to? (Sa iyo ba ito?)
Is this yours?

Pangako sa yo. (Pangako sa iyo.)
Promise to you.

In lab ako sayo. (Taglish)
I’m in love with you.

In lab ako. (Taglish)
I’m in love.

andun (nandoon)
is there

koto (ko ito)
has to be part of a sentence to make sense

Lapis ko ito.
This is my pencil.

Mahal ko ito.
I love this.

ebil
evil

wakekekek
(laughing sound)

haybol
high ball

Pakshet!
Fuck, shit.

shonget / syonget / ma-kyonget
ugly

bkt kea? (Bakit kaya?)
I wonder why.

kajjan (ka diyan)
… you there

rtw
ready-to-wear

Isay
a girl’s name

Bisi ka ba?
Are you busy?

na saan kana (Nasaan ka na?)
Where are you now?

Ang sarap nong pansit.
The noodles were delicious.

Ang kyut nung beybi.
The baby was cute.

Nong pumutok ang balita tungkol sa eskandalo…
When the news exploded about the scandal…

Sabagay (kung sa bagay)
~ Anyway…
“Well, if you think about it, that makes sense…”

Ngayon ko lang nagets ang sinabi mo.
It’s only now that I got what you said.