Medical Emergency

Masama ang pakiramdam ko.
I don’t feel well.

Ang sakit ng ulo ko.
My head hurts.

May sakit ba siya?
Is she/he sick?

May sakit siya.
She/He is sick.

Masakit.
It hurts.

Aray!
Ouch!

Kailangan ko ng gamot.
I need medicine.

Buntis siya.
She’s pregnant.

Saan may ospital?
Where is there a hospital?

Dalhin natin siya sa ospital.
Let’s bring her/him to the hospital.

Tumawag ka ng duktor.
Call a doctor.

Bilis. Bilisan mo!
Hurry. Hurry!

Kinagat siya ng aso.
A dog bit her/him.

Nadulas ako.
I slipped.

Huminga ka.
Breathe.