Examples of Tagalog Sentences (Meat)

Ang sarap ng lechon!
The roasted pig is delicious!

Ang tigas ng karne!
The meat is tough!

Ang hirap nguyain itong karne.
It’s difficult to chew this meat.

Hindi ako kumakain ng karne.
I don’t eat meat.

Gusto ko ng manok.
I want chicken.

Alisin mo ang balat.
Remove the skin.

Ilang itlog ang kinain mo?
How many eggs did you eat?

Saan ako makakabili ng balut?
Where can I buy duck eggs?