May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!

Tayo na sa ilog ang sabi,
Kumendeng, kumendeng ang mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!

May tatlong bibe akong nakita.
Mataba, mapayat mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Kwak kwak kwak!

Credits and English translation to be posted soon. Do check back. 🙂