May in Tagalog

The Tagalog word
Mayo comes from the Spanish word mayo.

buwan ng Mayo
month of May

bulaklak
flower

namumulaklak
flowering

sa ika-lima ng Mayo
on the fifth of May

sa unang araw ng Mayo
on the first day of May

sa unang Lunes ng Mayo
on the first Monday of May

sa huling araw ng Mayo
on the last day of May

sa huling linggo ng Mayo
on the last week of May

sa susunod na Mayo
next May

Magkita tayo sa susunod na Mayo.
Let’s see each other next May.

Magkita-kita tayo sa susunod na Mayo.
Let’s all meet next May.

Araw ng Manggagawa – Labor Day / Workers’ Day (May 1)