MASEL

from English

masel
muscle

This Filipino word has come into use only in the last few decades. The preferred word before was musklo, from the Spanish musclo.

ang muskulong quadriceps sa hita
the quadriceps muscle in the thigh

masel sa paa
foot muscle

masel sa puso
heart muscle (cardiac muscle)

paghina ng masel
weakening of muscle

sa loob ng masel
inside the muscle
(intramuscular)

Anong klaseng masel?
What type of muscle?

babaeng muskulado
muscular woman

misspelling: maskulado

Masakit ang mga masel ko.
My muscles hurt.

nagpapadagdag ng masel sa katawan ng tao
increases muscle in the human body