MAPALAGO

root word: lago

Para mapalago ang negosyo.
In order to make the business flourish.