Maligayang Bati

As with many songs, this has many lyrics variations!

Maligayang bati, Maligayang araw
Maligayang bati sa iyong pagsilang

Sumaiyo nawa ang ligayang tunay
Kahimanawari’y humaba ang buhay.


Maligayang araw sa inyong pagsilang
Happy day on your birth(day)

Sumainyo nawa ang ligayang tunay
May you have genuine joy

Kahimanawari’y humaba ang buhay
May you have a long life

Maligayang Bati means ‘Happy Wishes’ but is usually taken to mean ‘Happy Birthday.’