MALIBOG

root word: libog

malibog
horny, lustful, sensual

malibog na malibog
very horny

malibog na babae
a sensual woman, a lascivious woman

taglibog
horny season, heat
period of intense sexual desire

nalilibog
becoming lustful

Nalilibog ako.
I’m becoming lustful.

pagkamalibog, sometimes kalibugan
lasciviousness, the state of being in heat

Mukhang may pagkamalibog ang lalaki.
The man seems to be exhibiting horniness.

Hindi mapigil ang kalibugan ng mga tao.
The lasciviousness of people can’t be controlled.


Misspelling: mailbog