MAKISALAMUHA

root word: salamuha

makisalamuha
to hobnob with other people

makisalamuha
to socialize

Makisalamuha ka sa mga tao.
Go socialize with people.


kasalamuha
one with whom you’re socializing

Mga babae ang kasalamuha niya.
His companions are women.