MAHINA

root word: hina

mahina
weak

mahina ang kapit
weak grasp

mahina ang loob
“weak inside” = a coward

mahina ang tuhod
“weak-kneed” = having a frail body

Mahina na ang tuhod ni Lolo.
Grandfather is weak-kneed now.

mahina ang ulo
“weak head” = feeble-minded

mahina ang kaisipan
weak in thinking

Isa-isa lang. Mahina ang kalaban.
One at a time. The enemy is weak.
(Hold on. So many requests for one person.)

Ang kasalungat ng salitang mahina ay malakas.
The opposite of the word weak is strong.