MAGSAWA

root word: sawa

sawà
satiated, fed up

Sawà na ako sa iyo.
I’ve gotten tired of you.

Nagsawa ako.
I got fed up.

Pagkakain ng dalawang kilo ng tsokolate, magsasawa ka rin.
After eating two kilograms of chocolate, you’ll get tired of it too.

Sana hindi ka magsawa sa akin.
Hope you don’t get tired of me.

Nakakasawa.
~ The novelty wears off.

*This word is used after doing something over and over again, and then it’s no longer fun anymore. In fact, you get sick of doing it. Certain foods and activities are nakakasawa; others never get old.

Hindi nakakasawa ang kanin.
Doesn’t matter how much rice you eat, one never tires of eating it.

Nakakasawa ang tsokolate.
Too much chocolate makes you sick of it.