Magsalita Ka (Say Something)

This is a Tagalog cover version by Arron Cadawas of Say Something, the American song made popular by Christina Aguilera and A Great Big World.

Magsalita ka. Ako’y susuko na. Ako’y lalayo na. Gusto mo ba? Binigay ko na ang lahat. Magsalita ka. Ako’y susuko na. Ako’y nagtataka. Ano bang ginawa At wala akong alam Hindi mapakali Ako ay nagmahal Bigo bang muli? Magsalita ka. Ako’y susuko na. Ako’y lalayo na. Gusto mo ba? Binigay ko na ang lahat. Magsalita ka. Ako’y susuko na. Ika’y minahal nang lubos At ang magandang bagay Lahat nagtatapos Magsalita ka. Ako’y susuko na. Ako’y lalayo na. Gusto mo ba? Binigay ko na ang lahat Magsalita ka. Ako’y susuko na.

Say something, I’m giving up on you I’ll be the one if you want me to Anywhere I would’ve followed you Say something, I’m giving up on you And I… I’m feeling so small It was over my head I know nothing at all And I… will stumble and fall I’m still learning to love Just starting to crawl Say something, I’m giving up on you I’m sorry that I couldn’t get to you Anywhere I would’ve followed you Say something, I’m giving up on you And I… will swallow my pride You’re the one that I love And I’m saying goodbye Say something, I’m giving up on you And I’m sorry that I couldn’t get to you And anywhere I would’ve followed you (Oh-Ooh) Say something, I’m giving up on you Say something, I’m giving up on you Say something…