MAGLALATIK

Traditional Filipino dance involving coconut shells.

Coconut shell halves are attached to the chest, back and knees of male dancers who hit those shells with shell halves attached to their hands.

The maglalatik dance is said to have originated in Laguna province.

Maglalatik o Magbabayo: sayaw pandigma

Naglalarawan ng labanan ng mga Muslim at Kristiyano. Kanilang pinag-aagawan ang latik.

Noong panahon ng Kastila ito’y popular sa Loma, Zapote at Binyan, Laguna.

May apat na bahagi ang sayaw. Sa palipasan at baligtaran ay ipinakikita ang sagupaan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa paseo at sa sayaw escarmoso ipinakikita naman ang pagkakasundo ng dalawang magkaaway.


Leave a Comment