MAGKAMAYAW

root word: mayaw (harmony)

di-magkamayaw
disorderly

Kahulugan sa Tagalog:
Meaning in Tagalog:

walang kaayusan
having no order

Hindi magkamayaw ang diskusyon.
The discussion was a mess.

Hindi magkasundo.

Hindi magkamayaw ang kanilang mga labi.

Di-magkamayaw ang mga tao kaya nagkakagulo.
The people were disorderly so it’s confusing.


Mula sa Ibong Adarna:

Sabihin ang kagalakan
ng dumating at dinatnan
halos hindi magkamayaw
sa balitang maiinam.


Mula sa tula ni Rofel G. Brion

Hindi magkamayaw ang mga ibon
Sa labas ng aking bintana
Humuhuni, sumisiyap-siyap
Paroo’t parito ang lipad.


KAHULUGAN SA TAGALOG

magkamayaw: magkarinigan at magkaunawaan


Mga Halimbawa ng Paggamit:

Hindi magkamayaw ang bulungan ng mga tao.

Hindi magkamayaw ang kanilang sasabihin hinggil sa paglisan ni Popoy.

ang di-magkamayaw na kaguluhan…

sa gitna ng di-magkamayaw na batian…

Sabay-sabay, di-magkamayaw, ang pagtatanong ng mga mamamahayag.

Nang dumating naman kami sa aking bayan, ay lalong di magkamayaw na hiyawan at kasiglahan ang isinalubong sa amin ng mga taong bayan. (– Emilio Aguinaldo)

Dineklara sa radyong walang pasok sa eskwela kaya hindi magkamayaw sa pagtatampisaw sa putikan ang magkakalaro.

Sa daan, isinasaltik ng hangin ang mga dahon ng mga punong hindi magkamayaw sa paghahaplitan.

Marami nang taong naggigitgitan sa harap ng simbahan ng mga sandaling iyon. Hindi sila magkamayaw sa paglalabas-masok sa makikipot na pinto. (Noli Me Tangere)

Hindi na magkamayaw ang lahat dahil nag-iiyakan na ang mga bata.