Mag-Exercise Tayo Tuwing Umaga

“Let’s Exercise Every Morning!” by Yoyoy Villame is a great song to get children moving in the morning!

Mag-exercise tayo
tuwing umaga, tuwing umaga…
Mag-exercise tayo tuwing umaga
Upang ang katawan natin ay sumigla

(Repeat)

At sa gabi, maaga kang matulog
Sa umaga, maaga kang gumising
At agad mag-jogging jogging
Sa plaza mag-tambling tumbling

Ang leeg mo ay ipapaling-paling
Ang baywang mo ipakendeng-kinding
Ang braso mo nama’y…
ay isusuntok-suntok sa hangin

Isa, dalawa, tatlo, apat
Lima, anim, pito, walo
Walo, pito, anim, lima
Apat, tatlo, dalawa, isa

(Repeat Chorus)

At sa gabi, maaga ikaw tulog
Sa umaga, maaga ikaw gising
At agad mag-jogging jogging
Sa plaza mag-tambling tumbling
Ang leeg mo, iyong ipapaling-paling
Ang baywang mo, iyong ipakendeng-kinding
Ang braso mo’t kamay
ay isusuntok-suntok sa hangin


FREE ENGLISH TRANSLATION

Let’s exercise every morning, every morning…
Let’s exercise every morning
In order to get our bodies energized!

And at night, go to bed early
In the morning, wake up early
And right way, go jogging jogging
In the plaza, go tumbling tumbling

Turn your neck this way and that
Wiggle your hips this way and that
Punch your arms into the air

One, two, three, four
Five, six, seven, eight
Eight, seven, six, five
Four, three, two, one