LUNGKOT

lumbay, dalamhati, pighati, hapis, dalita

lungkot
sadness, sorrow

malungkot
sad

Ang lungkot ng mukha mo.
Your face is so sad.

Huwag kang malungkot.
Don’t be sad.

kalungkut-lungkot
sorrowful

nakalulungkot / nakakalungkot
depressing, makes one sad

malungkutin
prone to sadness

Malungkutin ang batang iyan. Laging malungkot.
That child is prone to sadness. Always sad.

lumungkot
to become sad

nalungkot
became sad

kalungkutan
sadness

pagkalungkot
the state of being in sorrow

Ikinalulungkot ko
I’m sad that…
(a formal expression of apology)

Ikinalulungkot ko ngunit hindi ka maaaring pumasok dito.
I apologize but you cannot enter here.