Lulay (Folk Song)

TAGALOG SONG LYRICS

Anong laking hirap kung pagka-iisipin
Ang gawang umibig sa babaeng mahinhin

Lumuluhod ka na’y
di ka pa man din pansin

Sa hirap ika’y kanyang susubukin.

Ligaya ng buhay babaeng sakdal inam
Ang halaga niya’y di matutumbasan

Kahinhinan niya’y tanging kayamanan.


FREE ENGLISH TRANSLATION

What a hardship it is to consider
The act of loving a modest woman

You may be on your knees
but she still won’t notice

She’ll test you in hardship

Joy of life, a woman extraordinarily fine
Her worth cannot be equaled

Her modesty is exceptional treasure.