LITO

taranta, gulo ang isip, alinlangan, di-malaman ang gagawin, tuliro, limang, liso

 litó
confused

Ako’y litong-lito.
I’m very confused.

Iniwan mo akong litong-lito.
You left me very confused.

Nalito ako.
I became confused
(so I mixed things up).


nakakalito
confusing

nakakalitong mga tao
people who are confusing

Nakakalito ito.
This is confusing.


nagkalituhan
(people) getting mixed up

nagkalituhan kung sinong nagbayad na
(they) got mixed up as to who had already paid


lituhin
to confuse

Huwag mo akong lituhin.
Don’t confuse me.

Nilito ako ng bata.
The child confused me.