LIBRO

This word is from the Spanish language.

libró
book

mga libró
books

limang libró
five books

isinalibro?
put in a book

Kailangan ba ng libró?
Is a book needed?

Bumili ka ng libro.
Buy a book.

 Ang Paboritong Libro ni Hudas
The Favorite Book of Judas

Book with MP3 Audio CD
The native Tagalog word for “book” is aklat.