LAWÀ

dagatan, laguna, danaw, dagat-dagatan

lawà
lake

mga lawà
lakes

malaking lawà
big lake

Lungsod ng Pitong Lawa
City of Seven Lakes

Ano ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas?
What is the largest lake in the Philippines?

Ang Lawa ng Laguna ang pinakamalaki sa Pilipinas.
Laguna Lake is the largest in the Philippines.

Ang Lawa ng Laguna ay tinatawag na Laguna de Bay.
Laguna Lake is called Laguna de Bay (Spanish for ‘Lake of the town of Bah-yi’).

Ano ang lawa?
What is a lake?

Ang lawa ay isang anyong tubig na naliligiran ng lupa.
A lake is a body of water surrounded by land.

Major Lakes of the Philippines:
Laguna de Bay · Lake Lanao · Taal Lake · Lake Mainit
Naujan Lake · Lake Buluan · Lake Bato · Lake Pagusi · Lake Labas · Lake Lumao

Man-Made Lakes of the Philippines:
ake Caliraya · La Mesa Reservoir · Lake Pantabangan · Pulangi IV Reservoir
Ambuklao Reservoir · Binga Reservoir · Magat Reservoir · Chico Reservoir