LANGAW

scientific name: Musca domestica

langaw
house fly

mga langaw
flies

patay na langaw
dead fly

ang langaw
the fly

isang malaking langaw
a big fly

Pinatay ni Obama ang langaw.
Obama killed the fly.


KASABIHAN

Nang dumapo ang langaw sa sungay ng kalabaw
Sa sarili, ang palagay: mataas pa sa kalabaw.


langawin
infested with flies

nilangaw
to have almost no one show up at an event − just flies

Komedya ng mga Langaw (tula ni Joe Lad Santos)
Comedy of Flies (poem by Joe Lad Santos)

Langaw sa Isang Basong Gatas
Fly in a Glass of Milk

bangaw
large fly, blowfly

In 2006, Kristian Sendon Cordero won second prize in Filipino short fiction category of the Carlos Palanca Memorial Awards for Literature for “Langaw” (Fly).

*The Tagalog word for ‘to fly’ is lipad.