LANDAS

daan, bagnos, lagusang daan, daang tinalunton sa bundok at parang, damlas

landás
path

landás
pass, trail

matinik na landás
thorny path

Naligaw ng landás.
Lost one’s way.

Naligaw ng landás nang dahil sa pag-ibig.
Lost one’s way because of love.