LAMBING

See the adjective form malambing

lambing: karinyo, lamyos

lambing: pagdaing ng maysakit

lambing: boses na maindayog at mahinhin, timyas

napakalambing: so very affectionate


Leave a Comment