Lamberto E. Antonio

This great Filipino poet has won the Palanca award at least ten times!

Lamberto E. Antonio was born in Manila in 1946.

  • Former editor of the University of the East’s newspaper Dawn.
  • His poetry has been termed “a savage blow against regular versification.”
  • Also an essayist, translator and short-story writer.
  • Wrote Insiang (1978), the very first Filipino movie shown at the Cannes Film Festival.

Si Lamberto E. Antonio ay ipinanganak sa Maynila noong 1946.

  • Dating patnugot ng Dawn, ang pahayagan ng Pamantasan ng Silangan (UE).
  • May sampung beses nang nanalo ng gantimpalang Palanca.
  • Ang kanyang panulaan ay itinuturing na “isang matinding dagok sa makalumang taludturan.”
  • Isa ring mananalaysay, tagapagsalin at kuwentista.
  • Sinulat ang Insiang (1978), ang kauna-unahang pelikulang Pilipino na naipalabas sa Cannes Film Festival.

TAGALOG POETRY COLLECTION OF LAMBERTO ANTONIO:

Pingkian at Apat Pang Aklat ng Tunggalian (1997)