LALO

mas, higit, lampas, labis

lalò
more, increasingly

lalong malaki
bigger

lalong maliit
smaller

lalong mabuti
better

Sa lalong madaling panahon.
The earlier the better.
= As soon as possible.

lalo na
especially

lalo na
particularly

Mahirap ang buhay, lalo na ngayon.
Life is hard, especially these days.

Another word that Filipinos use to mean ‘more’ is mas.