KUTSARA

This is from the Spanish word cuchara.

kutsara
spoon

kutsarita
small spoon / teaspoon

isang kutsarang asukal
a spoon of sugar

dalawang kutsaritang asin
two teaspoons of salt

Magkutsara ka.
Use a spoon.

Kutsarahin mo ang kanin.
Use a spoon for the cooked rice.

Ang kutsara ay kagamitan sa pagkain.
A spoon is an eating utensil.


Related Tagalog words: tinidor (fork), kutsilyo (knife)