KUNEHO

This word is from the Spanish conejo.

kuneho
rabbit, bunny

kunehong babae
female rabbit

mga kunehong lalaki
male rabbits

isang pares ng kuneho
a pair of bunnies

kunehong mabagal
slow rabbit

Ang Kunehong Pelus
The Velveteen Rabbit