KULÓNG

kulóng
jailed, caged

ikulóng
to cage, shut in

kinulong
caged, jailed

Kinulong nila ako.
They locked me up.

kulungan
a cage, a prison

Huwag mo akong kulungin.
Don’t cage me.

Ikukulong kita.
I’ll cage you.

Ipapakulong kita.
I’ll have you jailed.

Ipakukulong kita.
I’ll have you jailed.