KULAY

kolor

kulay
color, colour

kulay-abo
ash-colored

kulay-gatas
milk-colored

mga metalikong kulay
metallic colors

Pangit ng kulay.
“The color’s ugly.”
The color doesn’t look nice.


makulay
colorful, colourful

makulay na gulay
colorful vegetables

Makulay ang buhay.
Life is colorful.


kulayan
to color

Kulayan mo ito
Color this.

Kulayan mo itong pula.
Color this red.