Kissing in Tagalog

Halikan mo ako.
Kiss me.

Pahalik.
Let me have a kiss.

Pahalik sa labi.
Let me have a kiss on the lips.

Ang lambot ng labi mo.
Your lips are soft.

Gusto kitang halikan.
I want to kiss you.

Bakit ayaw mo akong halikan?
Why don’t you want to kiss me?

Nagsepilyo ka ba?
Did you brush your teeth?


Hinalikan mo ba siya?
Did you kiss him/her?

Huwag mo siyang halikan.
Don’t kiss him/her.

Bakit mo siya hinalikan?
Why did you kiss him/her?

Huwag mo akong halikan!
Don’t kiss me!