May Tatlong Bibe

Kantang Pambata…

May tatlong bibe akong nakita
Mataba, mapayat… mga bibe
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak!
Siya ang lider na nagsabi ng kwak kwak!
Kwak kwak kwak! Continue reading “May Tatlong Bibe”


Ang Aso at ang Uwak

Ito ay isang halimbawa ng pabula. This is an example of a fable.

Continue reading “Ang Aso at ang Uwak”

Abakada Song by Florante

The folk singer Florante made famous an Abakada song that has served as a useful mnemonic for Filipino children and students learning the Tagalog alphabet. Here are the lyrics and a recording.

A-Ba-Ka-Da, E-Ga-Ha-I-La, Ma-Na-Nga-O-Pa, Ra-Sa-Ta-U-Wa-Ya
Continue reading “Abakada Song by Florante”

Kung Ikaw Ay Masaya

Tagalog version of “If You’re Happy And You Know It” 🙂

Continue reading “Kung Ikaw Ay Masaya”

PAMBATA

root word: bata (child)

pambata
for children

Continue reading “PAMBATA”

Conversation Questions For Kids!

Anong ginagawa mo?
What are you doing?

Anong ginawa mo?
What did you do?

May binisita ka ba? 
Did you visit anyone?

May bumisita ba sa bahay ninyo?
Did someone visit your home?

Continue reading “Conversation Questions For Kids!”

Talk to Filipino Children

The Tagalog words for ‘child’ are bata and anak.

The general Filipino word for ‘child’ (someone who is young) is bata, but in reference to someone’s child, the word anak is used.

Ang talino ng bata.
The child is smart.

Matalino ang anak ni Ana.
Ana’s child is smart.

Mahal ko ang anak ko.
I love my child.

Continue reading “Talk to Filipino Children”

Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya

There are quite a few variations to the lyrics of this song.

Ako’y nagtanim ng kapirasong luya,
I planted a piece of ginger.

Tumubo ay saging, namunga ng mangga.
It grew as a banana, fruited a mango.

Nang aking pitasin, hinog na papaya.

When I picked it, a ripe papaya.

Bumagsak sa lupa, magandang dalaga.
Fell on the ground, a beautiful lass.

Continue reading “Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya”