KAYA

This word has at least two meanings.


kaya
to be able to

Kaya ko ito.
I can do this.

Kaya mo bang tumayo?
Are you able to stand?

Hindi ko kaya.
I can’t. = I’m not able to.

D ko kaya.
I can’t.

Hindi ko kayang gawin ito.
I can’t do this.

Sori, hindi ko kaya ito.
Sorry, I am not able to handle this.

walang-kaya
helpless, incompetent

hindi kaya ng bulsa
“pocket can’t handle it”
not able to afford it


kayâ
that is why

Gutom ako kayâ kumain ako.
I was hungry, so I ate.


Ano kayâ ito?
I wonder what this is.


Leave a Comment