KATOTOHANAN

root word: totoo

katotohanan
truth

Sabihin mo ang katotohanan.
Tell the truth.


Ako, si ______, ay taos-pusong nagsasabi at nanunumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako ng Panginoong Diyos.


MGA KASABIHAN

Ang katotohana’y kahit ibaon,
Lilitaw pagdating ng takdang panahon.

Mamatay sa katotohanan, huwag sa pagbubulaan.

Ang katotohan’y pilit na nunukal sa labi ng isang malapit mamatay.