KATANGIAN

root word: tangi

katangian
characteristic, trait, attribute

mga katangian ng Pilipino
Filipino characteristics

katangiang pisikal
physical characteristic