Katakataka (Folk Song)

SONG LYRICS IN TAGALOG

Kataka-takang mahibang ang katulad ko sa iyo
Biru-biro ang simula ang wakas pala ay ano?
Aayaw-ayaw pa ako, ngunit ’yan ay ’di totoo
Dahil sa iyo puso kong ito’y binihag mo.

Alaala ka maging gabi’t araw
Alipinin mo’y walang kailangan
Marinig ko lang sa labi mo hirang
Na ako’y iibigin lagi habang buhay.


ENGLISH TRANSLATION

It’s a wonder someone like me would fall for you
What was only a joke ended up like this?
I was protesting, but it wasn’t true
Because this heart of mine has been taken by you

Thinking of you day and night
Being your slave I want for nothing
Just to hear on your lips
That you will love me till death.