KASAMA

root word: sama, meaning ‘to go with’

kasama
companion

kasama mo
with you

kasama sa bahay
companion at home

Kasama ko siya.
He/She is with me.

Kasama mo ba sila?
Are you with them?

Sinong kasama mo?
Who are you with?

Wala akong kasama.
I have no companion.

May kasama akong kaibigan.
I have a friend with me.

May kasamang lapis ba ang libro?
Does the book come with a pencil?

May kasamang toyo ba ito?
Does this come with soy sauce?


Leave a Comment