KASALANAN

root word: sala

kasalanan
fault, error, mistake, blame, sin

Kasalanan ko ba ito?
Is this my fault?

Kasalanan mo ito.
This is your fault.

Kasalanan ba ang magmahal?
Is it a sin to love?

Gobyerno ang may kasalanan.
The blame lies with the government.

Kung kasalanan ang mahalin ka…
If loving you is a sin…
= If loving you is wrong…