Kasabihan: Filipino Sayings

The difference between a saying and a proverb? Not much.

According to definitions in the dictionary:

A saying (kasabihan) is an often repeated and familiar expression. Example of usage in sentence: That’s an old saying we have here in the Philippines.

A proverb (salawikain) is an old and popular saying that illustrates something such as a basic truth or a practical precept. Example of an English proverb: “Slow and steady wins the race.”

Simplified to the extreme, a proverb is a saying that is older and has more history!

Recognize this saying?

Wala nang hihigit pang kadakilaan sa pag-alay ng buhay sa bayan.
There is no greater nobility than offering one’s life to the nation.

EXAMPLES OF FILIPINO SAYINGS

Huwag kang magtiwala sa ‘di mo kakilala.
Never trust someone you don’t know. / Never trust a stranger.

Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
If you don’t know how to look back to where you came from, you will not reach your destination.

Walang mahirap na gawa ‘pag dinaan sa tiyaga.
Nothing’s hard to do if you pursue it through perseverance.

Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan, at wala sa kasaganahan.
Well-being is in happiness and not in prosperity.

Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.
A person who does not love his own language is worse than beast and foul-smelling fish. 
(This is a quote attributed to José Rizal.)

Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa.
Genuine patriotism is in the sweat of action.
(This quote is attributed to Filipino educator Onofre Pagsanghan.)