KARUMALAN

This is not a commonly used word.

karumalan
menstrual period

Filipinos are more likely to use variations on the word mens or regla.

Nagmemens ako.
I’m having my period.

Bakit nireregla ang mga babae? 
Why do women have periods?


karumaldumal
morbid

nakasusulasok
disgusting

kagimbal-gimbal
horrible