KARANIWAN

root: daniw (not a common word by itself)

karaniwan
commonplace, normal, usual, average

karaniwang tao
common person, average person

pangkaraniwan
ordinary

di-pangkaraniwan
out of the ordinary, unusual

pangkaraniwang araw
ordinary day

di-karaniwang
special

Karaniwan ko itong nararamdaman sa tuwing ako’y nagbloblog.
I usually feel this every time I blog.