KANINO

nino, sino ang may-ari

kanino
whose, whom

Kanino ito?
Whose is this?

Kaninong lapis ito?
Whose pencil is this?

Kanino mo ibibigay?
Whom will you give it to?

Kanino mo itatanong?
Whom will you ask about it?

Sinong may-ari nito?
Who is the owner of this? Who owns this?

Kanino ba dapat ito?
Whose is this supposed to be?