KANINA

kanina
a while ago

Kumain ako kanina.
I ate a while ago.

Nasaan ka kanina?
Where were you a while ago?

Saan ka pumunta kanina?
Where did you go a while ago?

Nakita kita kanina.
I saw you a while ago.

Nakita ko siya kanina.
I saw him/her a while ago.

Nakausap ko siya kanina.
I spoke to her/him awhile ago.

Similar-looking but unrelated Tagalog word: kanino