KANIN

lutong bigas (cooked rice)

kanin
cooked rice

bigas
uncooked rice

 palay
rice plant / unmilled rice

Paano Magsaing ng Bigas 
How to Cook Rice


Kumain ka ng kanin. 
Eat rice.

Huwag kang kumain ka ng kanin. 
Don’t eat rice.

Kumain ako ng kanin.
I ate rice.

Gusto kong kumain ng kanin.
I want to eat rice./p>

Ayokong kumain ng kanin. 
I don’t want to eat rice.