KANAN

kabaligtaran o kasalungat ng kaliwa

kanan
right
(opposite of left)

kanang kamay
right hand

ibabang kanan
lower right

Kumanan ka.
Go right.

Pumakanan siya.
He/She went right.

paikot sa kanan
“turning right”
= in a clockwise direction

Nasa kanan mo.
On your right.

Sa kanan.
On the right.

Sa kanan ng kalye.
On the right of the road.

sa dakong kanan
towards the right

Ang kasalungat na salita ng kanan ay kaliwa.
The opposite word of right is left.


The Tagalog word for ‘right’ (not wrong) is tama.

tama at mali
right and wrong

kaliwa’t kanan
left and right